– Boşanma Davası

– Anlaşmalı Boşanma Davası,

– Çekişmeli Boşanma Davası,

– Boşanma ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası,

– Mal Paylaşımı  (Edinilmiş Mallara Katılım Alacağı) Davası,

– Katkı Payı Davası,

– Katılma Alacağı Davası,

– Ziynet Eşyası alacağı davası

– Velayet Davası,

– Tanıma ve Tenfiz Davası ( Yurtdışı Boşanma ),

– Nafaka Arttırım Davaları (İştirak nafakası arttırım, yoksulluk nafakası arttırım,yardım nafakası arttırım davaları)

– Nafakanın Kaldırılması ve Nafaka İndirim Davaları (İştirak nafakası , yoksulluk nafakası ,yardım nafakası kaldırılması)

– Soybağının Kurulması ve Babalık Davası

– Evlenmeye izin davası

– İddet Süresi kaldırma davası

– Nesebin Reddi Davası

– Evlat Edinme Davaları