Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukukuna Dair Her Konuda Gerekli Hukuki Süreç Tarafımızdan İcra Edilmektedir. 1)Trafik Kazalarından Kaynaklı Her Türlü Bedeni  Zarar Halinde: -Destekten Yoksun Kalma Tazminatı -Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Tazminatı -SGK Tarafından Karşılanmayan Hallerde: *Bakım Giderleri *Tedavi Giderleri *Protez Giderleri 2)İş Kazasından Kaynaklı Ölüm ve Sakatlanmalara İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 3)İş Akdinin Feshinden Dogan…

Read More