Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku; hukukun ticaret ile ilgili olan kısımlarını ele alan, inceleyen ve düzenleyen mevzuatların tümüdür. Ticaret hukukunun asıl amacı, Tacirler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektir. Tacirler arasındaki doğabilecek olan her türlü anlaşmazlık ve hukuksal konular için Ticaret hukuku, hukukun bir alt dalı olarak belirlenmiştir. Ticaret hukuku sadece insanlar arasındaki ekonomik faaliyetlere olan kısmını ele alır ve…

Read More