İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku, hukukun varoluş amacı olan “hukuki himaye” kavramını yoğun olarak uygulamaya geçiren bir daldır. İcra hukukunun temel amacı, borçlular karşısında alacaklıların haklarını korumaktır. İcra İflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. Cebri icra, borçların devlet kuvveti ile zorla yerine getirilmesidir. Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet…

Read More