Geçerli Nedenle Fesih – İşçinin Sık Sık Rapor Alması
201611.08
0

Geçerli Nedenle Fesih – İşçinin Sık Sık Rapor Alması

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/25369 KARAR NO:2016/1485 Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: K A R A…