Vergi Usul Kanununa Muhalefet – Sahte Fatura Kullanma Suçu
201611.08
1

Vergi Usul Kanununa Muhalefet – Sahte Fatura Kullanma Suçu

T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS No: 2015/8723 KARAR No: 2015/6039Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; İ…Mühendislik Ticaret ve San….