Kira Sözleşmesi – Aynı Tarihte Düzenlenen Tahliye Taahhüdü – Geçerlilik
201611.08
1

Kira Sözleşmesi – Aynı Tarihte Düzenlenen Tahliye Taahhüdü – Geçerlilik

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/7505 KARAR NO:2015/10435 İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşmazlık tahliye taahhüdü nedeniyle yapılan takibe vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkin olup, mahkemece istemin kabulü üzerine hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir….