Vergi Usul Kanununa Muhalefet – Sahte Fatura Kullanma Suçu
201611.08
1

Vergi Usul Kanununa Muhalefet – Sahte Fatura Kullanma Suçu

T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS No: 2015/8723 KARAR No: 2015/6039Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; İ…Mühendislik Ticaret ve San….

Geçerli Nedenle Fesih – İşçinin Sık Sık Rapor Alması
201611.08
0

Geçerli Nedenle Fesih – İşçinin Sık Sık Rapor Alması

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/25369 KARAR NO:2016/1485 Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: K A R A…

Kira Sözleşmesi – Aynı Tarihte Düzenlenen Tahliye Taahhüdü – Geçerlilik
201611.08
1

Kira Sözleşmesi – Aynı Tarihte Düzenlenen Tahliye Taahhüdü – Geçerlilik

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/7505 KARAR NO:2015/10435 İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşmazlık tahliye taahhüdü nedeniyle yapılan takibe vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkin olup, mahkemece istemin kabulü üzerine hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir….