Ticaret Hukuku

 •  Kıymetli evrak (çek-senet-poliçe) hukukundan kaynaklanan davalar
 •  Haksız rekabet davaları
 •  İflas ve iflas erteleme davaları
 •  Şirketler arası alacak davaları
 •  Marka ve patent davaları

Devamı

 Boşanma Hukuku

 • Anlaşmalı Boşanma Davası,
 • Çekişmeli Boşanma Davası,
 • Katkı Payı Davası,
 • Katılma Alacağı Davası,
 • Ziynet Eşyası alacağı davası
 • Velayet Davası

Devamı

 İcra & İflas Hukuku

 • İlamsız icra takibi
 • İhtiyati haciz ile icra takibi
 • Kıymet takdirine itiraz davası
 • Haczedilemezlik itirazı davası
 • İstirdat davası
 • İtirazın kaldırılması ve iptali davası

Devamı

 Borçlar Kanunu

Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı işlemleri , kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar, haksız fiilden (ölüm ve yaralamadan ) doğan tazminat davaları, basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları

Devamı

Hizmetlerimiz  

Hukuk Köşesi

Vergi Usul Kanununa Muhalefet – Sahte Fatura Kullanma Suçu

Vergi Usul Kanununa Muhalefet – Sahte Fatura Kullanma Suçu

admin  Yorum (0)
T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS No: 2015/8723 KARAR No: 2015/6039Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin...
Geçerli Nedenle Fesih – İşçinin Sık Sık Rapor Alması

Geçerli Nedenle Fesih – İşçinin Sık Sık Rapor Alması

admin  Yorum (0)
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/25369 KARAR NO:2016/1485 Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş...

Müvekkil Görüşleri  

 • Erdeve Hukuk Bürosu ile 2010 yılından beri çalışmaktayız. Kendileri şirketimizin bütün hukuki işlerini takip etmektedir. Takip ettikleri işler genellikle iş hukuku davaları ile ticaret hukuku kaynaklı alacak ve şirketler hukukuna ilişkin işlemlerdir. Hukuk bürosu olarak şirketimizin ve şirket ortaklarının hukuki sorunlarında her türlü çalışmayı yapmaktadırlar. Erdeve Hukuk Bürosu’ndan çok memnunuz ve büronuzu bütün arkadaş ve iş yaptığımız şirketlere tavsiye ettiğimizi bilmenizi isterim.
  Ayşe TÜZÜNEL

  Ayşe TÜZÜNEL

 • Erdeve Hukuk Bürosu ile restoran işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren BOTS GIDA LTD. ŞTİ. olarak 2010 yılından beri çalışmaktayız. Restoran açmak ve işletmek ile ilgili hukuki konularda tüm İhtiyaçlarımıza ve sorularımıza her zaman hızlı geri dönüş yapıldı, doğru tavsiyeler ve çözümler sunuldu. Restoranlarımızın ABD menşeli olması dolayısıyla ABD ile olan hukuki işlemlerimizde Büronun ABD hukuk bilgisinden ve vizyonundan da çok faydalandık, kendilerine teşekkür ediyoruz.
  Halil ERYILMAZ

  Halil ERYILMAZ

  BOTS GIDA LTD. ŞTİ.

 • İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. “Erdeve Hukuk Bürosu” ile ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım.
  Emrah KARADUMAN

  Emrah KARADUMAN